Nakon završetka postupka javne nabave potpisan je ugovor s izvođačem radova te su započeli radovi na izgradnji dislocirane zgrade Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka na području Viškova (Marčelji).

Ugovor je potpisan sa Zanatskom zadrugom Gradin te se nadamo uspješnoj suradnji.