Građevinski radovi izgradnje nove dislocirane zgrade naše ustanove na lokaciji Kosi 11/16, Marčelji (Viškovo) u kojoj će se pružati isključivo izvaninstitucijske socijalne usluge organiziranog stanovanja, su u potpunosti okončani te je dobivena pravomoćna Uporabna dozvola.