Građevinski radovi uklanjanja stare nefunkcionalne zgrade naše ustanove i izgradnja nove moderne
zamjenske zgrade na lokaciji Vukovarska 47, Rijeka, u kojoj će se pružati isključivo izvaninstitucijske
socijalne usluge, su u potpunosti okončani te je dobivena pravomoćna Uporabna dozvola.