U sklopu Projekta „Volim svoj dom“ Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka je u suradnji s projektnim partnerima, Gradom Opatijom i Centrom za socijalnu skrb Opatija, održao edukacije na temu „Jednakih mogućnosti i nediskriminacije“ te na temu „Podizanja svijesti o osjetljivim temama koje se tiču spolova, rodnih manjina, rodne tranzicije i spolne orijentacije“ na kojoj su prisustvovali djelatnici i korisnici Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka.